Liên hệ: Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Nam Phúc.

MST: 0317634647

Địa chỉ: Số 1 đường 4 Khu nhà ở Areco, Phường Linh Tây, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0909572007

Email: namphuc.com.vn@gmail.com.

LIÊN HỆ