KINH DOANH THÉP XÂY DỰNG

Trong tất cả các ngành công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ,… thì ngành xây dựng là lĩnh vực cần nhiều sự có mặt của thép nhất. Với tính chất cứng rắn và khả năng dễ dàng tạo hình khi ở nhiệt độ cao. Thép đã trở thành nguyên vật liệu không thể thiếu trong ngành xây dựng. Và cho tới sự phát triển chóng mặt như hiện nay, vẫn chưa có một loại nguyên vật liệu nào có thể thay thế được thép.