CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP

1. Quản lý & vận hành nhân sự. Training cho nhân sự mới về nội quy, chế độ thang lương thưởng của công ty. Quản lý nề nếp, tác phong, theo dõi và báo cáo hằng ngày chuyên cần nhân sự. Chấm công nhân sự để làm cơ sở tính lương. Phân bổ lịch trực dự án, công việc cho nhân viên theo ngày/ tuần / tháng. Thông báo, điều phối và đảm bảo nhân sự trong các buổi họp. Tiếp nhận đề xuất của nhân sự và phòng ban báo lên cấp trên. Tiếp nhận và theo dõi nghĩ phép, thôi việc và sau thôi việc của nhân sự. Tuyển dụng nhân sự mới theo kế hoạch của công ty.

2. Quản lý thiết bị & văn phòng phẩm. Theo dõi và kiểm kê các thiết bị văn phòng. Đề xuất sửa chữa hoặc mua mới các thiết bị, văn phòng phẩm cần thiết.

3. Quản lý hồ sơ. Lập thông báo, phát hành và lưu trữ thông báo của công ty. Lập và lưu trữ phiếu chi, phiếu thu, đề xuất. Chuẩn bị các tài liệu cần thiết trước buổi họp. Lưu nội dung cuộc họp, và lập file báo cáo cấp trên khi cần. Soạn thảo hợp đồng, tài liệu bán hàng để nhân viên kinh doanh tư vấn khách hàng. Lưu trữ hồ sơ, Hợp đồng quan trọng khi đã phát hành. Tiếp nhận theo dõi thông tin liên tục, chính sách mới dự án công ty đang kinh doanh truyền tải kịp thời cho các bộ phận liên quan.

4. Quản lý tài chính nội bộ. Báo cáo doanh số, doanh thu biến động trong ngày. Chi phí cho các đơn vị cung ứng theo đề xuất được duyệt. Báo cáo chi tiêu, thống kê tiền quỹ công ty hàng tuần. Chi thưởng, thu phạt nhân sự. Lập bảng chấm công, tính lương, hoa hồng cho nhân sự. Lập doanh thu, chi phí, lợi nhuận theo tháng/quý/năm.

5. Công tác đối ngoại. Chủ động liên hệ làm việc với đối tác, Khách hàng ,Ngân hàng theo chỉ đạo của cấp trên