KINH DOANH BẾP NHẬP KHẨU

Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt là cần thiết, bên cạnh đó nhu cầu về nâng cao chất lượng sản phẩm người dùng ngày gia tăng (đặc biệt là tầng lớp thu nhập tốt) trong khi đó hàng nội địa vẫn chưa giải quyết được sự thỏa mãn của người dùng thì đòi hỏi nhà cung cấp trong nước phải tìm ra dòng sản phẩm phù hợp để cung ứng thị trường.